บริษัท ประสพทรัพย์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 ตามเจตนารมณ์ของบุคลากรที่มีความรู้ และเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ รวมถึงเทคโนโลยีในรูปแบบต่าง ๆ ในการแสดงภาพและเสียง ตลอดจนการต่อเชื่อมระบบด้วยแอ็พพลิเคชั่นต่าง ๆ โดยมีจุดประสงค์หลัก เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดที่ตอบสนองตรงความต้องการของลูกค้า

จากการที่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้พยายามค้นหา เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้รองรับนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประสิทธิผล สูงสุดของธุรกิจของท่าน บริษัทฯ ยินดีให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการออกแบบติดตั้งและเชื่อมต่อ ระบบต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อที่จะนำผลิตภัณฑ์เหล่านั้นมาใช้ร่วมกันให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา และเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด

ผู้ใช้บริการของเรามีทั้งที่เป็น บริษัทเอกชน ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล รวมถึง รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการที่ไว้วางใจให้เราบริการ ทั้งนี้ความรวดเร็ว ความใส่ใจ ความรับผิดชอบ ในด้านการบริการ เป็นนโยบายที่เรายึดมั่นเพื่อลูกค้าของเราตลอดไป

Prasobsub Company Limited was established in 2006 by specialists in electrical appliances and electronic equipment. Our vision is to offer our customers optimal solutions at affordable prices.

With the combined experiences and expertise of our co-founders, over the years the company has offered quality products to customers, which include major department stores, leading property developers, corporations and hospitals, as well as private and public schools and government agencies.

Our products include:

  • Video wall solutions
  • Digital signage solutions (touch screen / kiosks)
  • Hospitality TVs
  • Closed Circuit Television (CCTV) systems
  • LED outdoor solutions
  • AV Accessories (TV Wall Hanging Sets, HDMI Cables, HDMI Splitters, Etc.)

In addition to our products, we also offer consultation services on audio and video solutions that can be integrated to applications that meet our customer’s specific needs and can recommend technology and innovations that will give our customers maximum benefits at reasonable prices.

We appreciate customers’s support and loyalty and take pride in our reliable products and speedy services.

For more information, please contact us.