วีดีโอวอลล์ คือ การนำจอหลาย ๆ จอมาประกอบกันให้เป็น ภาพ ๆ เดียว โดยมีขนาดตั้งแต่ 2 จอ จนได้ถึงขนาดใหญ่สุด 250 จอ และสามารถที่จะแบ่งหน้าจอเพื่อแสดงผลได้หลากหลายแบบ ตั้งแต่ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ข้อความวิ่งต่าง ๆราคาของวีดีโอวอลล์มอนิเตอร์ จะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับ ขนาดและความบางของขอบจอ

A video wall consists of multiple large format display monitorswith a configuration from 2 up to 250, connectedcontiguously to form a large image on the screen, whichcan also be divided to show different displays, frommoving and still images to moving messages. The price of video wallMonitors will start from lowest to highest price base on size and bezel of the screens.

Bezel to Bezel (ขอบสองจอต่อกัน)     2.5 CM – 1.7 MM