บริษัท ประสพทรัพย์ จำกัด
90/4 หมู่ 18 ถนน สุขสวัสดิ์
ตำบล บางพึ่ง
อำเภอ พระประแดง
จังหวัด สมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 081-938-7951,
093-329-6652
โทรศัพท์ 02-462-7466
โทรสาร. 02-462-7440
อีเมล์ prasobsub@hotmail.com
เว็บไซต์ www.prasobsub.com

PRASOBSUB CO.,LTD
90/4 Moo 18 Suksawat Road,
Tambon Bangphueng,
Amphoe Phrapadaeng,
Samutprakarn 10130

Mobile Phone. 081-938-7951,
093-329-6652
Tel. 02-462-7466
Fax. 02-462-7440
E-mail prasobsub@hotmail.com
Website www.prasobsub.com